Smart Defrag 3

Disk fragmentation is generally main cause of slow and unstable computer performance. Smart Defrag 3 helps defragment your hard drive more efficiently and optimize your disk performance. Smart Defrag 3 is a FREE, light, and stable disk defragment tool that provides efficient defragmentation to hard drives for faster file loading and outstanding disk performance. It can helping hard disk running at its top speed. Smart Defrag 3 now fully supports defragmentation on Windows 8/8.1 Metro Apps which accelerates the access to Metro Apps and allows for smooth performance on Windows 8/8.1.

Липсата на фрагментацията на хард-диска е главна причина за забавяне и нестабилна работа на компютрите.Smart Defrag 3 помага да дефрагментирате вашият хард-диск и да оптимизирате производителността му.Програмата е безплатно,леко и стабилно приложение което ефективно дефрагментира хард-диска за по-бързо зареждане и увеличаване на производителността. Може да работи във фонов режим,поддържайки скоростта на хард-диска ви на максимум.Smart Defrag 3 напълно поддържа дефрагментация на Windows 8/8.1.


Start Menu 8

Start Menu 8 is specially designed for Window 8. It offers a perfect solution for users who work with Windows Start Menu all the time and are not accustomed to the new Metro start screen in Windows 8. This smart tool brings back both the start button and Windows Start Menu, and offers the option to skip Metro start page, allowing users who only work on desktop to boot to Windows 8 desktop directly.


Start Menu 8 е специално създаден за Windows 8 .Програмата предлага перфектно решение за хора които работят със старт менюто през цялото време и не са доволни от сегашното старт меню на Windows 8.Програмата е безплатна и е перфектна за хора които са свикнали до болка със старт менюто на Windows 7.KMPlayer

KMPlayer is all in one media player, covering various formats such as VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime. It has an extra feature to play Incomplete/Damaged AVI file, Locked Media Files while downloading or sharing, Compressed Audio Album (zip, rar) and so on. It also supports WIDI, 3D, 4K and handles a wide range of subtitles and allows you to capture audio, video, and screenshots in many ways.

KMPlayer e всичко в едно медиа плеър ,който покрива множество формати като VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime.Има изключително полезна екстра да възпроизвежда : незавършени/повредени AVI файлове,заключени медиа файлове докато се смъкват или споделят,компресирани аудио албуми и т.н.Поддържа също WIDI, 3D, 4K и голям набор от субтитри ,позволявайки ви да записвате аудио,видео и да правите скрийншотове по много начини.Програмата е напълно безплатна и в момента е една от най-популярните и предпочитана в момента за възпроизвеждане на видео.


DOWNLOAD

Classic Shell

Classic Shell is a collection of usability enhancements for Windows. The main features are:
Highly customizable start menu with multiple styles and skins
Start button for Windows 7 and Windows 8
Toolbar and status bar for Windows Explorer
Caption and status bar for Internet Explorer
The new release candidate 3.9.5 of Classic Shell is available for download. It has many new features, like a true Windows 7 menu style, search for files, frequently used programs, and more. Windows 8.1 RTM is officially supported

Classic Shell е колекция от подобрения за Уиндоус. Главните предимства са : Силно адаптивно Старт меню със голям набор скинове,Старт бутон за Уиндоус 7 и Уиндоус 8,Туулбар  и статус бар за Уиндоус Експлорър и други.Това е най-удобната програма с която можете да преобразите вашият Уиндоус 8.


PdfMerge

Free PDF Split and Merge is a tool that uses the PDFSharp library and is both command line or General user interface driven. It can easily split and or merge pdf documents very easily with limited steps. There are more complex options for the more advanced user if needed which will allow you to split documents with several different configuration options. Free PDF Split and Merge is very efficient and simple to use. There are additional options: Extract - Rotate - Mix - Compose - Re-Order.


Free PDF Split and Merge


DOWNLOAD

oCam

OhSoft's oCam is a freeware screen capture utility that packs its own codecs, including hi-fi audio codecs from the open-source LAME project, for real-time recording of onscreen video and system sounds. As with similar tools, oCam also takes screenshots, including full-screen, windows, or selected areas. It captures cursor motion and other onscreen activity, too, and it supports large recordings of up to 4GB. Among other upgrades, the latest release of oCam, v13, adds Flash video codecs, improved scheduling of recordings, and better real-time audio encoding. It's compatible with Windows versions XP to 8, including Server 2008.

oCam е безплатен скрийн кепчър ,който притежава пакет собствени кодеци включително hi-fi аудио кодеци от софтуера с отворен код LAME ,опции за записване в реално време.С подобни инструменти програмата прави скрийншоти,включително скрийншот на цял екран или на определени райони.Записва движенията на курсора и като цяло всички движения.


DOWNLOAD

Free CUDA Video Converter

CUDA Video Converter is a software program for converting your videos into different formats, both video and audio. With clear user guidance and a simplified approach, this is one of the easier tools for reformatting and performing minor edits on your videos.
The interface is easy to understand. The key functions are all set out on a single page and it's easy enough to figure out how to get started with the instructions they offer on the program itself as soon as you startup. The features included the expected Conversion as well as, Clip, Merge and Edit. In our testing Clip and Merge were the most useful since it allowed us to put a collection of videos into a single file and trim off any parts of the clips that we didn't want to see in the final video. Edit had some interesting special effects, flip and cropping features, but they weren't quite as useful as the other features. For video conversion, the wait time is reasonable. The Help page, which takes you to a Web site, is actually very helpful and easy to understand with its step by step instructions so you can learn more as you go along.

Free CUDA Video Converter е безплатен видео конвертор ,който конвертира вашите видео клипове в в различни видео и аудио формати.Със чист потребителски интерфейс и опростен подход,това е един от най-лесните за използване инструмент за реформатиране и извършване на малки редакции на вашите видео клипове.Интерфейсът е лесен за рабиране.Ключовите функции са прехвърлени на една страница и е много лесно да се отгатне как да започнете работа с програмата.


MiniTool Partition Wizard Home Edition 7.6

MiniTool Partition Wizard Home Edition is a free partition manager software designed by MiniTool Solution Ltd. Our partition manager supports 32/64 bit Windows Operating System including Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8. Home users can perform complicated partition operations by using this powerful yet free partition manager to manage their hard disk. Functions include: Resizing partitions, Copying partitions, Create partition, Extend Partition, Split Partition, Delete partition, Format partition, Convert partition, Explore partition, Hide partition, Change drive letter, Set active partition, Partition Recovery.
 MiniTool Partition Wizard Home Edition is designated for home user only, to use MiniTool Partition Wizard in a business environment, MiniTool Partition Wizard Professional Edition is required
.
 MiniTool Partition Wizard Home Edition е безплатен софтуер ,поддържа 32/64 битови Уиндоус операционни системи включително  Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8. Потребителите могат да извършват сложни операции ,използвайки този силен и безплатен мениджър за надеждно управление на хард дисковете и разделите.Програмата е създадена само за домашна употреба,за професионални и бизнес нужди ще ви е необходима  MiniTool Partition Wizard Professional Edition.Безплатни програми.

DOWNLOAD


UMPlayer

UMPlayer plays everything!
UMPlayer is the media player that fills all your needs. With dozens of advanced features and built-in codecs it can handle any media format, and can play Audio CDs, DVDs, (S)VCDs, TV / Radio cards, YouTube™ and SHOUTcast™ streams and even incomplete or damaged media files.
Built-in Codecs
With over 270 built-in Audio and Video codecs UMPlayer can handle nearly all media formats, including AAC, AC3, ASF, AVI, DIVX, FLV, H.263, Matroska, MOV, MP3, MP4, MPEG, OGG, QT, RealMedia, VOB, Vorbis, WAV, WMA, WMV, XVID and many more.
Free and Open Source
The UMPlayer project is the product of volunteer work of people from all over the world and will always remain free and open source.
Source code
The project's Subversion repository is hosted at SourceForge.net. To learn how to download the latest repository click here.

UMPlayer възпроизвежда всичко и запълва всичките ви нужди.Благодарение на вградените си кодеци може да възпроизведе всеки видео и аудио формат. UMPlayer  е проект и продукт на доброволна работа от всички краища на света и си остава безплатен и с отворен код.Беплатни програми.

DOWNLOAD 

Office Convert PDF to JPG JPEG TIFF Free

Office Convert PDF to JPG JPEG TIFF Free is the freeware version of a program for converting your PDF files into a number or image formats to fit your needs.
The functional interface is simple and easy to understand, with buttons that even novice users will recognize. Our tests took less than a minute to complete for each conversion. There were no complicated or confusing steps and there weren't any errors. Office Convert PDF to JPG JPEG TIFF Free offers four different output file types: JPEG, BMP, GIF, and TIF. There isn't much to the features and functions of this program, but what is available works well and gets the job done. The Help tab doesn't offer much information or any kind of tutorial, but, thankfully, the program's simple setup made it easy to navigate.

Програма за конвертиране на PDF файлове в  JPG JPEG TIFF безплатно.Програмата е безплатна  и конвертира вашите PDF файлове в изображения за да задоволи нуждите ви.
Притежава функционален интерфейс,проста и лесна за разбиране,със бутони  които всеки ще разпознае.Нашите тестове показаха че е нужна минута за едно пълно конвертиране.Няма объркващи или грешни стъпки ,които можете да предприемете.Помощният бутон не разполага с много информация или ръководство,но за сметка на това програмата е максимално опростена  и лесна за навигиране.Безплатни програми

DOWNLOAD